TRANG CHỦ >> CPU - BỘ VI XỬ LÝ

CPU

2.600.000 VNĐ

CPU

2.600.000 VNĐ

 

Ryzen Threadripper 3970X

4.390.000 VNĐ

Ryzen Threadripper 3970X

4.390.000 VNĐ