Thông tin liên hệ

- Lê Hồng Phong
- Tài khoản ngân hàng:
+ Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV): 34110000021033.
+ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank): 8100205040892.
+ Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank): 1121000381339.